Visit our global website in English to view content specific to your location and shop online. Visit our global website in English
to view content specific to your location and shop online.

© 2021 Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ Teknokent, Silikon Blok, 17/115, 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye adresinde yerleşik İnofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Şirket tarafından işletilmekte olan “tr.inofab.health” adresinde yer alan siteye ”Spirohome Personal” ve “Spirohome Clinic” uygulamalarina (“Uygulama”) üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Uygulama’dan faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket tarafından sunulan ve Spirohome Personal Spirometer, Spirohome Clinic Spirometer (her biri “Cihaz”) yer alan sensörler vasıtasıyla ölçümlenen solunum fonksiyon verilerinin Uygulama’ya aktarılması ve bunların Uygulama üzerinden takibinin sağlanması amacıyla Kullanıcı tarafından Uygulama’nın kullanımına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

Uygulama’da, Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Uygulama’da yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulama ve Cihaz’ın Kullanımı

 1. Kullanıcı Cihaz’ı temin etmek için ayrı satış sözleşmeleri kabul etmesi gerektiğini, sadece işbu Sözleşme’nin kabulü ile Cihaz’ı temin etmiş olmayacağını bildiğini kabul eder.
 2. Cihaz ve Uygulama, testlerin gerçekleştirilmesi mümkün olan her yaşta Kullanıcı tarafından kullanılabilir. 18 yaşını doldurmamış kullanıcıların, uygulamayı Veli/Vasi gözetiminde kullandığı kabul edilir.
 3. Cihaz ve Uygulama, testleri gerçekleştirmeye yetkin Kullanıcı tarafından bizzat veya uzman sağlık personeli aracılığı ile kullanılabilir.
 4. Cihaz ve Uygulama’nın kullanımı ile gerçekleştirilecek olan testler sadece Kullanıcı dinlenme halinde ve iyi sağlık durumundayken gerçekleştirilmelidir. Değişken kardiyovasküler durum, değişken anjina gibi durumlar Kullanıcı için sakıncalı olabilir ve/veya test sonuçlarını etkileyebilir. Kullanıcı işbu testleri yaparken kullanım klavuzu ve uygulamadaki yönlendirmelere uymayı taahüt eder. Kullanıcı işbu testi oturur pozisyonda yapmalı ve herhangi bir baş dönmesi halinde testi bırakmalıdır.
 5. Test sonuçlarının doğruluğu Kullanıcı’nın nefes alma, nefes verme kapasitesi ve hızına göre ve testin yapılışında gerekli manevraları doğru yapmasına göre değişkenlik göstermektedir. Kullanıcının kullanım kılavuzunda yer verilen talimatlar dışında gerçekleştirdiği her türlü yanlış veya eksik kullanımından kaynaklı sonuçlar kullanıcının tarafına aittir.
 6. Kullanıcı, bilgisayar ve mobil cihazlar hariç olmak üzere Uygulama ile Cihaz ve Şirket tarafından üretilen veya dağıtılan cihazlar ve donanımlar harici herhangi bir üçüncü kişi cihaz ve donanımını eşleştirmeyeceğini kabul eder.
 7. Kullanıcı Cihaz’ı Cihaz ile birlikte teslim edilen her tür belge, kullanım kılavuzu ve Şirket tarafından belirlenen diğer kurallara uygun kullanması gerektiğini, Cihaz’a ilişkin taleplerin ilgili satış sözleşmesine konu olduğunu, Cihaz’ın Şirket harici üçüncü kişilerden temin edilmiş olduğu durumlarda Şirket’in Cihaz’ın kullanımı gibi durumlardan herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
 8. Şirket’in temin ettiği Uygulama ve Cihaz ‘ın çalışmasında kullanılması gereken Kullanıcı’ya ait olan mobil akıllı cep telefonu, akıllı tablet vb diğer ürünlerdeki yazılım ve donanım kaynaklı problemlerden Şirket sorumlu değildir.
 9. Kullanıcı,Uygulama’nın münhasıran bilgi verme amacı taşıdığını, veri ve sonuçların uzman görüşü niteliğinde olmadığını ve Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmaya ilişkin tüm hususlardan sorumlu olduğunu, Uygulama kapsamında sunulan verilere dayanılarak yürütülen teşhis ve tedavilerden Şirket’in sorumlu olmadığını,

 10. Uygulama ve fonksiyonların uzman teşhis ve tavsiyesi niteliğinde olmadığını ve Uygulama’dan yararlanılarak verilen tavsiyeler ile uygulanan tedavilerin sorumluluğunun münhasıran ilgili uzman ve Kullanıcı’ya ait olduğunu,
 11. Şirket’in tıp alanında hizmet sunan bir uzman olmadığını ve Kullanıcı ile Şirket arasında hasta doktor ilişkisi gibi ilişkilerin kurulmadığını,

 12. Şirket’in tıp alanında uzman kişiler ve Kullanıcı arasında herhangi bir aracılık hizmeti sunmadığını

  kabul eder.

  Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’dan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.
  2. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu Sözleşme ve Uygulama’da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
  3. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
  4. Kulllanıcı, Uygulamanın imkan verdiği şekilde kişisel verilerini, üçüncü kişilerle ve/veya kurumlarla doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kendi rızasi ile paylaşabilir. Uygulama üzerinden yapılan bu paylaşımlar bizzat kullanıcı tarafından gerçekleştirilmis olup, bu nedenle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  5. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
  6. Şirket, Uygulama ve sistemin çalışmasını dilediği zaman geçici olarak askıya alabilir veya sürekli olarak durdurabilir, Uygulama’da sunulan seçenekleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Kullanıcı, Şirket’in geçici olarak askıya aldığı veya sürekli olarak durdurduğu söz konusu işlemlerle ilgili herhangi bir itiraz veya talep ileri süremeyecektir.
  7. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
  8. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
  9. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı ticari faaliyetinin yerine getirilmesi kapsamında yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
  10. Kullanıcı, Uygulama’dan yararlanması için Kişisel Veri Rıza Metni’ni onaylaması gerektiğini aksi halde Uygulama’dan gereği gibi yararlanamayacağını bildiğini kabul eder.
  11. Internet bağlantısı olmadan yapılan testlerın verileri silinebilir, kaydedilmeyebilir. İşbu kayıplardan şirketimiz sorumlu değildir.
  12. Sunucuların firmalarından kaynaklı problemlerdeki veri kayıplarından sorumlu olmama.

  Fikri Mülkiyet Hakları

  1. Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve yazılımın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
  2. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Şirket tarafından Uygulama kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılım ile paylaşılan veriler kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama ve Şirket sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Uygulama’nın çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; Uygulama’nın kaynak kodlarına veya Şirket’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Yazılım’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket, Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.
  3. Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Sözleşme kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

  Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken Uygulama’ya fonksiyonların kullanılabilmesi için gerekli olan verileri yüklemesi ve bu yüklemeler için gerekli bağlantıların sağlanması gerektiğini, ilgili yüklemelerin yapılamaması halinde eksik veya hatalı veri ve sonuçlar çıkabileceğini kabul eder.
  2. Şirket, Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Uygulama’ya ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Uygulama’nın kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  3. KULLANICI’NIN UYGULAMA’YI VE CİHAZ’I KULLANMASI VE BUNLARDAN YARARLANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ YASAL, İDARİ ve CEZAİ SORUMLULUK İLE RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI UYGULAMA’NIN KULLANIMA İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI; UYGULAMA’NIN KALİTESİNE, KUSURSUZ OLACAĞINA, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE VE HİZMETLERİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. UYGULAMA VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.
  4. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  5. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
  6. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki zararlardan sorumluluğu her halükarda 2000 TL tutar ile sınırlı olacaktır.

  Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

  1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Uygulama’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde yahut herhangi bir neden göstermeksizin Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
  2. Şirket dilediği zamanda Uygulama’yı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
  3. Kullanıcı, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi halinde Şirket’in ilgili verileri Gizlilik Politikası’na ve ilgili mevzuata uygun olarak saklama hakkı olduğunu ve Sözleşme’nin doğası gereği yürürlükte kalması gereken hükümlerinin aynen yürürlükte kalacağını kabul eder.

  Uyuşmazlıkların Çözümü

  Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  Muhtelif Hükümler

  1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
  2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
  3. İşbu Sözleşme kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK Madde 193 uyarınca Şirket’in kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir.
  4. Şirket’in yukarıda belirtilen adresi ile Kullanıcı tarafından beyan edilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup herhangi bir adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.